Arsa Değerleme Nedir? Nasıl Yapılır?

Arsa Değerleme Nedir? Nasıl Yapılır?

Arsa Değerleme; yapıların tasarlanmasında en önemli faktörlerden birisi yapının konumlanacağı arazidir. Tasarım, arazisinden ve bu arazinin getirdiği çevresel etkilerden bağımsız düşünülemez. Arazinin topoğrafik yapısı, geometrik şekli, yasal kullanım hakları araziye ait dinamiklerdir.

Ayrıca arazinin konumu, çevre yapılaşması, şehirdeki donatılara olan mesafesi, altyapı yeterlilikleri arazinin diğer özelliklerini oluşturmaktadır. Tüm bu özellikler tasarıma yön veren ve dikkatle üzerinde düşünülmesi ve araştırılması gereken konulardır.

2-Arsanın Topoğrafik Yapısı “Yol Kotu”

Arazinin yüzey şekli, arsanın eğimli veya daha düz bir yapıda olup olmamasını belirler. bu eğim eş yükselti eğrileri veya plan kot işaretleriyle gösterilir. İlgili kurum tarafından alınabilecek olan “yol kotu” belgesi ile arazini köşe noktalarının kotları ve vaziyet planına göre yapının oturacağı alanın köşe noktalarının kot verileri elde edilebilir.bu belgenin elde edilmesi için izlenmesi gereken prosedürle ilgili ofisimizle iletişime geçebilirsiniz.

 3-Arsanın Geometrik Şekli “Aplikasyon Krokisi”

Arazinin geometrik yapısı tasarımın maksimum geometrik sınırlarını belirlemektedir. Ayrıca yapı yaklaşma mesafeleri çizildikten sonra kalan alan, tasarımın plan düzlemindeki ölçülerinin maksimum olabileceği değeri belirlemektedir. Arazinin geometrik şekli, kenar ölçüleri, etrafındaki yollar, kenar uzantılar üzerindeki kırılımlar gibi veriler “aplikasyon krokisi”belgesi üzerinden görülebilir. bu belgede, arsanın köşe ve kırılım noktalarının koordinatlarla belirlenip sayısal olarak gösterilmesini sağlar. Bu belgenin elde edilmesi için izlenmesi gereken prosedürle ilgili ofisimizle iletişime geçebilirsiniz.

4-Arsanın Kullanım Hakları “İmar Durum Belgesi” Çap

Her arsa, fiziksel özelliklerinin yanı sıra bakanlık veya yerel yönetimlerce belirlenmiş bir dizi imar ve yapılaşma özelliklerine sahiptir. Bu kurallardan başlıcaları ve en temel olanları “imar durumu belgesi-çap” da yer almaktadır. parselasyon numaraları, arsa sınır ölçüleri, çevre yol genişlikleri, yapı yaklaşma mesafeleri, kaks(emsal), hmax yükseklik sınırı veya kat adedi bilgileri “imar durum belgesi-çap” da yer almaktadır.

imar-durum-belgesi

 

Bu belgenin veriliş tarihi olmakla birlikte belirli bir geçerlilik süresi vardır. Unutmayınız ki , online olarak ilgili kurum tarafından yayınlanan veriler her zaman geçerli olmayıp, ancak yazılı ve resmi bir şekilde alınan “imar durum belgesi” kesinlik arz eder. Bu belgenin elde edilmesi için izlenmesi gereken prosedürle ilgili ofisimizle iletişime geçebilirsiniz.

İmar Durum Belgesi Sorgulama için siteyi ziyaret edebilirsiniz.

https://e-plan.gov.tr/imar

Paylaş:

Yorum bırak

Your email is safe with us.

WhatsApp